Voorstelling in het Landbouwleven

Voorstelling in het Landbouwleven

“Onze groep van 6 is organisch gegroeid. Door met elkaar te praten en te discussiëren over actuele onderwerpen, ervoeren we dat we het eens waren over bepaalde thema’s. We hadden vooral genoeg van het voortdurende agribashing, dikwijls op basis van fake news.”

Online werden we op 24 juni 2021 voorgesteld door het Landbouwleven, gevolgd door ook een fysieke verschijning op 25 juni.

Ook hier dienen we onmiddellijk een rechtzetting te doen. Ten tijden van het interview waren we nog met een groep van 6 maar ondertussen hebben we Kristine Ooms in ons team mogen verwelkomen. Kristine is zowel actief als pluimvee- en melkveehouder.

Thomas en Thomas gingen in interview met het Landbouwleven en sloten dit gesprek af met de woorden:

“Het zou alvast mooi zijn, moest Boer&Verstand zo goed lopen dat we op termijn overbodig worden.”

Verder wensen wij iedereen veel leesplezier: Boer&Verstand: ‘Debat kan enkel met correcte feiten en cijfers’ – Landbouwleven

Geef een reactie