Rechtzetting 78%

Rechtzetting 78%

Beste boer
Beste burger,

Verschillende artikels koppen: ‘78% van de stikstofdepositie komt van de Vlaamse landbouw, de grootste vervuiler’.

Klopt dit wel? Boer&Verstand zocht het voor u uit, …

Er circuleren verschillende cijfers over de stikstofdepositie in onze Vlaamse Natuurgebieden. Veel van deze cijfers worden uit hun context getrokken en er jammer genoeg niet terug in geplaatst. Wij maakten voor u een opsomming van correcte cijfers MET hun context.

Wat is stikstofdepositie en wat is stikstofemissie?

Emissie of uitstoot, in dit geval stikstofemissie betekent het uitstoten of afgeven van gasvormige stikstofverbindingen. Het gaat om stikstof die vrij komt via een bron.

Depositie is de aanvoer van gassen en deeltjes uit de atmosfeer naar oppervlakken zoals de bodem, planten, water, dieren of gebouwen. Stikstofdepositie is dus de aanvoer van stikstof uit de atmosfeer die neerslaat.

Waar komt de stikstofdepositie vandaan?

Er zijn twee grote bronnen van stikstof in Vlaanderen namelijk de door iedereen gekende ammoniak (NH3) en stikstofoxide (NOx).

De grootste uitstoter van ammoniak is zonder twijfel de landbouwsector. Ammoniak komt grotendeels vrij op het moment dat mest en urine bij elkaar komen. De stikstof in de urine wordt door de enzymen in de mest omgezet in NH3 en vervluchtigd. Dit is een ‘koud’ proces: het mest en de urine in de mestopslag hebben ongeveer dezelfde temperatuur als hun omgeving. Doordat de temperatuur waarbij de NH3 vrijkomt vrij laag is, blijven de NH3-elementen in de onderste luchtlagen hangen en slaat de stikstof kort bij de bron terug neer. Voor de Vlaamse landbouw is dit veelal Vlaanderen.

Daarnaast hebben we de stikstof die vrij komt bij verbranding (verkeer, industrie, dit is de stikstofoxide. Door de hogere verbrandingstemperatuur waarbij NOx gevormd wordt, komt de NOx veelal in de hogere luchtlagen terecht. In deze luchtlagen verspreidt de NOx zich over grotere afstanden en treedt er een groter verdunningseffect op. Verder hecht NOx zich minder gemakkelijk aan oppervlaktes, waardoor het langer blijft rond dwarrelen. Doordat NOx zich over een grotere afstand verspreidt is de impact op zijn directe omgeving relatief klein. Dit vermindert de totale depositie echter niet.

Hoe zit het nu met die 78%?

49% van de stikstofdepositie in Vlaanderen komt van buiten Vlaanderen. Dit maakt dat de rest van de stikstofdepositie in Vlaanderen wordt geproduceerd.

Van de overige 51% komt inderdaad 78% van de stikstofdepositie uit de Vlaamse landbouw, of zo zeggen de cijfers. Aangezien slechts 51% van de stikstofdepositie uit Vlaanderen komt, betekent dit dat 39% van de stikstof die in Vlaanderen neerslaat ook effectief afkomstig is uit de Vlaamse landbouw.

Dit zijn de feiten: 39% van de totale stikstofdepositie in Vlaanderen komt uit de Vlaamse landbouw.

Zorgt u voor de emoties? Dan wel gebaseerd op de juiste feiten!

4 Reacties

vanderlinden erik Geplaatst op21:00 - 8 mei 2021

een groot verschil : de nox van het verkeer is veel schadelijker dan de stikstof van de landbouw ,meestal hebben we het hier van ammoniak , die snel neerslaat en verdwenen is.

Simon Moors Geplaatst op09:02 - 9 mei 2021

Een heldere en geloofwaardige uiteenzetting.

Johan Vanheule Geplaatst op10:26 - 16 mei 2021

Proficiat! Goed en duidelijk artikel en heeft een andere kijk op de de N-problematiek. Foutieve informatie door de media moet aangeklaagd worden want de impact op onze sector is niet te onderschatten!
Anderzijds iets aankaarten of zoals hier nuanceren is één zaak. De oplossing aanbieden of bekijken is een andere. De landbouwsector is hier wel degelijk mee bezig. Ook stel ik mij de vraag of jullie de gewone burger hiermee bereikt/informeert.
Wie heeft er allemaal beslissingsrecht (politiek!) als het gaat om de bepaling van de regelgeving en het toepassen bij het al dan niet toekennen van vergunningen? enz…

Bart Van der Heyden Geplaatst op12:12 - 25 juni 2021

Een duidelijke en voor iedereen begrijpbare uitleg, maar hoe krijgen we dit bij de grote massa die wel de nieuwssites volgen maar niet verder zien

Geef een reactie