De Europse Unie wil innovatie stimuleren door middel van European Innovation Partnerships (EIP’s). Het EIP volgt een bottum-up benadering waarin betrokkenen zich kunnen organiseren in een ‘Operationele Groep’ rond een concreet vraagstuk uit de praktijk.

“Boer&Verstand vzw” heeft de ambitie om de brede maatschappij te informeren over complexelandbouwkundige problemen. Deze ambitie past in een dergelijke EIP-aanvraag.

U kan “Boer&Verstand, een nuchtere kijk!” gratis steunen door onderstaand formulier in te vullen. U bevestigd hiermee de noodzaak van het bestaan van dergelijk initiatief om de sector in zijn geheel te versterken.